Technologia

Etap 1

WYDOBYCIE

Najważniejszym składnikiem naszego produktu bez wątpienia jest plecewicka glina, wydobywana w przyzakładowej kopalni odkrywkowej.
Pokłady gliny sięgają nawet do 30 metrów w głąb ziemi. Wydobywając glinę równocześnie planujemy rekultywację terenów pokopalnianych i przywrócenie im ich naturalnej formy.

Etap 2

HAŁDOWANIE

Wydobyta glina jest hałdowana w celu wstępnej homogenizacji
i stabilizacji właściwości użytkowych surowca.

Etap 3

MASA

W trakcie przerobu wstępnego łączone są wszystkie komponenty docelowej masy ceramicznej, które pozyskujemy z recyklingu np: wełna mineralna oraz celuloza. Uzyskujemy na tym etapie plastyczny, pełnowartościowy materiał do produkcji wysokiej jakości produktów.

Etap 4

FORMOWANIE

Na tym etapie tworzymy docelową formę produktów, wyprasowując je w ślimakowej prasie próżniowej. Prasa podobnie jak cała instalacja fabryczna, zasilana jest energią pochodzącą z odnawialnych źródeł energii.

Etap 5

SUSZENIE

Gotowe, uformowane produkty trafiają na około 20h do suszarni, która jest ogrzewana gorącym powietrzem poprzez wykorzystanie gospodarki obiegu zamkniętego. Ciepło potrzebne do wysuszenia półfabrykatów pochodzi z ekologicznej, przyzakładowej elektrociepłowni na biomasę.

Etap 6

WYPALANIE

Wysuszone pustaki trafiają do pieców i są wypalane w temperaturach dochodzących do 1000 st C. Na tym etapie produkty uzyskują wytrzymałość, ognioodporność i charakterystyczną ceramiczną barwę.

Etap 7

PAKOWANIE

Poddane ostatecznej selekcji pustaki są pakowane w ekologicznej technologii Stretch Hood, która minimalizuje ilość odpadów opakowaniowych na placu budowy.