Akcesoria - Pracujemy nad dedykowanymi akcesoriami

Naszym priorytetem jest jakość oraz ekologiczne rozwiązania.

W Cegielni Plecewice planujemy przez najbliższe lata stać się w 100% ekologiczną fabryką. Pierwszym, zrealizowanym etapem było wykorzystanie w produkcji surowców, które są otrzymywane w procesie recyklingu. Stanowią one obecnie aż 60 % naszego produktu!

Drugim krokiem jest budowa przyzakładowej elektrociepłowni na biomasę. Projekt planujemy zakończyć w pierwszym kwartale 2020 roku. Kolejne etapy, w drodze do 100% ekologicznego zakładu to między innymi testy elektrycznych koparek oraz innych maszyn potrzebnych do wydobycia gliny.

Zrealizowanie naszych planów pozwoli nam na ograniczenie emisji spalin i hałasu do minimum. Jest jeszcze wiele do zrobienia dla środowiska. Realizacja powyższych etapów wymaga od nas ogromnego wysiłku, zwłaszcza, gdy jest się pionierem na rynku europejskim.

Kierujemy się nie tylko pobudkami ekonomicznymi, ale jako firma rodzinna chcemy zadbać o środowisko, w którym przyjdzie żyć naszym przyszłym pokoleniom. To od nas zależy, w jakiej kondycji zostawimy naszą Ziemię po sobie. Dlatego wszystkie tereny kopalniane, zostaną przez nas przywrócone jako użytki leśne lub rolne.