Ściany działowe

Ściany działowe Ściany zewnętrzne

PORIZO CP25 P+W

Nowoczesna ceramika

Zastosowanie:

Do wznoszenia ścian zewnętrznych, wewnętrznych, zarówno nośnych jak i działowych.

 • Wymiary b/l/h [mm]
  250/375/238 mm
 • Masa [kg]
  ok. 18
 • Grupa elementów murowych zgodnie z PN-EN 1996-1-1
  G3
 • Kategoria
  I
 • Wytrzymałość na ściskanie [MPa]
  10, 15
 • Wytrzymałość spoiny [MPa]
  0,15
 • Trwałość (mrozoodporność)
  F1– wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)
 • Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych
  S0
 • Reakcja na ogień
  A1
 • Ciepło właściwe [J/(kg K)]
  1000 (wg PN-EN 1745)
 • Współczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10
  5/10 (wg PN-EN 1745)
Ściany działowe Ściany zewnętrzne

PORIZO CP19 P+W

Nowoczesna ceramika

Zastosowanie:

Do wznoszenia ścian zewnętrznych, wewnętrznych, zarówno nośnych jak i działowych.

 • Wymiary b/l/h [mm]
  188/375/238 mm
 • Masa [kg]
  ok. 15
 • Grupa elementów murowych zgodnie z PN-EN 1996-1-1
  G3
 • Kategoria
  I
 • Wytrzymałość na ściskanie [MPa]
  10, 15
 • Wytrzymałość spoiny [MPa]
  0,15
 • Trwałość (mrozoodporność)
  F1– wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)
 • Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych
  S0
 • Reakcja na ogień
  A1
 • Ciepło właściwe [J/(kg K)]
  1000 (wg PN-EN 1745)
 • Współczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10
  5/10 (wg PN-EN 1745)
Ściany działowe

PORIZO CP11,5 P+W

Nowoczesna ceramika

Zastosowanie:

Do wznoszenia ścian zewnętrznych, wewnętrznych, zarówno nośnych jak i działowych.

 • Wymiary b/l/h [mm]
  115/375/238 mm
 • Masa [kg]
  ok. 10
 • Grupa elementów murowych zgodnie z PN-EN 1996-1-1
  G3
 • Kategoria
  I
 • Wytrzymałość na ściskanie [MPa]
  10, 15
 • Wytrzymałość spoiny [MPa]
  0,15
 • Trwałość (mrozoodporność)
  F1– wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)
 • Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych
  S0
 • Reakcja na ogień
  A1
 • Ciepło właściwe [J/(kg K)]
  1000 (wg PN-EN 1745)
 • Współczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10
  5/10 (wg PN-EN 1745)
Ściany działowe

PORIZO CP8 P+W

Nowoczesna ceramika

Zastosowanie:

Do wznoszenia ścian zewnętrznych, wewnętrznych, zarówno nośnych jak i działowych.

 • Wymiary b/l/h [mm]
  P+W
 • Masa [kg]
  ok. 10
 • Grupa elementów murowych zgodnie z PN-EN 1996-1-1
  G8
 • Kategoria
  I
 • Wytrzymałość na ściskanie [MPa]
  10, 15
 • Wytrzymałość spoiny [MPa]
  0,15
 • Trwałość (mrozoodporność)
  F1– wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)
 • Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych
  S0
 • Reakcja na ogień
  A1
 • Ciepło właściwe [J/(kg K)]
  1000 (wg PN-EN 1745)
 • Współczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10
  5/10 (wg PN-EN 1745)

Naszym priorytetem jest jakość oraz ekologiczne rozwiązania.

W Cegielni Plecewice planujemy przez najbliższe lata stać się w 100% ekologiczną fabryką. Pierwszym, zrealizowanym etapem było wykorzystanie w produkcji surowców, które są otrzymywane w procesie recyklingu. Stanowią one obecnie aż 60 % naszego produktu!

Drugim krokiem jest budowa przyzakładowej elektrociepłowni na biomasę. Projekt planujemy zakończyć w pierwszym kwartale 2020 roku. Kolejne etapy, w drodze do 100% ekologicznego zakładu to między innymi testy elektrycznych koparek oraz innych maszyn potrzebnych do wydobycia gliny.

Zrealizowanie naszych planów pozwoli nam na ograniczenie emisji spalin i hałasu do minimum. Jest jeszcze wiele do zrobienia dla środowiska. Realizacja powyższych etapów wymaga od nas ogromnego wysiłku, zwłaszcza, gdy jest się pionierem na rynku europejskim.

Kierujemy się nie tylko pobudkami ekonomicznymi, ale jako firma rodzinna chcemy zadbać o środowisko, w którym przyjdzie żyć naszym przyszłym pokoleniom. To od nas zależy, w jakiej kondycji zostawimy naszą Ziemię po sobie. Dlatego wszystkie tereny kopalniane, zostaną przez nas przywrócone jako użytki leśne lub rolne.